Jelenlegi hely

Kedves Kadafalviak!

Kedves Kadafalvaiak! 
 
      Ebben a különleges helyzetben sok emberben sok kérdés vetődik fel, sokfelé keresik a választ, 
mindenki szeretné jól érezni magát a nem mindennapi körülmények között. Ilyenkor már nem csak a 
horizontális irányban indulunk, hanem egyre többen tekintenek vertikálisan is, keresve a felülről jövő 
válaszokat. Mivel a személyes találkozások lehetősége most korlátozott, ezért fordultam most én is a 
virtuális kapcsolathoz.  
 
      Minden nappal közelebb kerülünk HÚSVÉT ünnepéhez, ami a keresztények számára egyik 
legfontosabb ünnep. Ez az ünnep hozta el, és hozza el ma is az emberek életében annak megértését, 
hogy nemcsak ezt a földi életet adja nekünk a mi Istenünk, hanem az értünk meghalt és feltámadott 
Jézus Krisztus által megnyílt az út a mennyei hazába. Így már a teremtő Isten a Mennyei Édes 
Atyánk. Persze nem könnyű ezt elfogadni, amikor ennek nincs mindig szemmel látható jele a 
körülöttünk lévő világban.  
 
      Azok az asszonyok, akik húsvét hajnalban mentek a sírhoz, nagy földrengést éltek át. /Máté 28:1-
10/ Angyalt láttak, aki miután elhengerítette a sírnál lévő követ leült rá. Tekintete olyan volt, mint a 
villámlás. Nem csoda hát, hogy az őrök úgy megrettentek, hogy szinte holtra váltak. De az angyal 
mégis csak az asszonyokat szólította meg: „Ti ne féljetek!” Mert ők a megfeszített Jézust keresték. 
Ma vajon az emberek KIT vagy MIT keresnek? Hol vagy kitől várnak segítséget? Félelmük KI vagy mi 
felé irányítja őket? Óh, bárcsak minél többen tudatosan keresnék az Istennel való kapcsolatot!! 
    Még akkor is, ha a válasz számunkra is sokszor az, amit az angyalok mondtak: „Nincsen itt …” 
Vagyis nem látható emberi szemmel. Nem tudták elvégezni a tervezett bebalzsamozást. És miért? 
„MERT FELTÁMADT!” Azaz egy új kapcsolati forma kezdődik el. Nem a régi, jól bevált, megszokott, 
amiben jól érezték magukat. Ami Jézus haláláig olyan természetes volt.  
 
     Most egy kicsit mi is így vagyunk, nem tudunk templomba menni, ahogy eddig megszoktuk, nem 
találkozhatunk személyesen egymással, nem köszönthetjük egymást öleléssel. Most másként kell 
megélni hitünk gyakorlását, de igenis lehet, mert FELTÁMADT, és él az ÚR. Hisz az asszonyok is 
találkoztak vele, amikor tovább mentek útjukon, hogy megvigyék az angyaloktól kapott hírt a 
tanítványoknak. „És íme, Jézus szembejött velük „ És úgy szólította meg őket, ahogy csak a 
Megváltó tudta, hogy NE FÉLJETEK!  
 
       Én kívánom, hogy halljuk meg ebben a rendkívüli helyzetben is Jézus szavát, mert Ő igenis 
szembe jön velünk, hogy vigasztaljon, bátorítson, erőt adjon. És ez nem egyszerűen emberi szó, 
hanem abban erő van. Mert a megváltozott helyzetben is itt van velünk.  
 
     A tanítványok félelemből zárkóztak be, mi ma más miatt kell, hogy bezárkózzunk, de ez nem 
akadály Jézusnak  ahogyan akkor sem volt az , hogy minket is így köszöntsön: „BÉKESSÉG 
NÉKTEK!”. Mert Ő tud békességet adni, hogy nem hagyott el bennünket, még ha másként is 
történnek az események, mint ahogy terveztük.  
 
     Ővele legyen áldott és békés 2020-ban Húsvéti ünnepünk, hogy hitünkben 
megerősödve tudjuk majd folytatni életünket! Feltámadott az ÚR! 
 
    A Református Gyülekezet meghívását továbbítom:  
 
    Szeretettel hívunk és várunk mindenkit – ezúttal a monitorok elé – a nagyhét minden 
estéjén 18.00 órakor a TANÍTVÁNYSÁG című igehirdetés-sorozatunkra: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCvFrFrN84_dzc9zO-W97HXg 
https://www.facebook.com/krek.hu/ 
 
 
Szabóné Szanyi Ilona  
református lelkész 
hittanoktató