Ism?t j?n a Sz?reti napok !

Kedved k?rzetben ?l?k!

Id?n ism?t megrendez?sre ker?l a Kadafalvi sz?reti napok. Minden kedves ?rdekl?d?t nagy Szeretettel v?runk, ak?r csak egy kellemes h?tv?gi id?t?lt?sre vagy a kihirdetett versenyekre. Sajnos a szervez?s?rt ?s a lebonyol?t?s?rt felel?s r?sz?nkorm?nyzati l?tsz?munk 1 f?vel kevesebb lett, mert egy szeretett bar?tunkat, Mag? K?rolyt a J?isten mag?hoz sz?l?totta! Nagyon nagy seg?ts?g?nkre volt az ?vek alatt, a v?ll?n vitte a legnehezebb teend?ket, a kezdetekt?l fogva. Hi?nyoljuk a szem?ly?t, a munk?j?t ! Osztozunk a csal?d gy?sz?ban, az idei sz?reti napot az ? ?s Poly?k J?zsef eml?k?nek szentelj?k, aki szint?n m?r nem lehet k?z?tt?nk! Isten nyugosztalja ?ket!